Vill du radera dina uppgifter?

Du som har registrerat dig som kund i vår webbutik kan få dina personuppgifter raderade om du så önskar. Du kan ändå fortsätta göra beställningar i vår webbutik utan inloggning.

Gör så här

1. Skicka ett e-postmeddelande med ärendet "Avsluta registrering i webbutiken" till adressen info@sunds.fi
- använd samma e-postadress som du angav i registreringen
- ange i meddelandet ditt förnamn, efternamn, adress med postnummer och ort. Dessa behövs för att vi ska kunna verifiera att rätt person raderas ur kundregistret.

2. Vi skickar inom 5 arbetsdagar en bekräftelse per e-post att avregistreringen är gjord.

Om du har frågor, vänligen kontakta oss på info@sunds.fi