Sök på sidan

Sunds Trädgårdscenter

Trädgårdscentret öppet

 • Vardagar 09 - 19
 • Lördagar 09 - 16
 • Söndagar 12 - 16

Lastning av lösviktsprodukter

Lastning av lösviktsprodukter

 • Vardagar 9 - 18
 • Lördagar 9 - 15
 • Söndagar ingen lastning
 

Sunds Blommor

Sunds Blommor

 • Vardagar 10 - 17
 • Lördagar 10-14
 • Söndagar Stängt

Sunds Trädgårdscenter

 

Blomsterbeställningar!
( ej trädgård )

Blomsterbeställningar!
( ej trädgård )

Blomsterhandel

Blomsterhandel

Trädgårdsbutiken

Trädgårdsbutiken

 

Sunds Blommor

 
 

Grönanläggning

Grönanläggning

 
search icon

525
Ack, huru litet veta vi
När ödets timma slår.
Och ännu mindre ana vi
Vem kallelsen då får.

526
Alla kära band
brista efter hand
Gud blott evig är.

527
Alla länkar brista
allt vi måste mista.
Endast ett står kvar:
Minnet av det du var.

528
Allt vad jordiskt är förgår:
Herrens kärlek blott består.

P.Gerhardt

529
Begråt mig ej, nu är jag
Lycklig vorden,
Min plåga slutad
och min ande fri.

530
Blott i denna världen smärtan hemvist har.
När dig döden hämtar
Lämnas smärtan kvar.

531
Dagen var lång, arbetet tungt,
Vilan är välkommen.

532
Den frommes prövning är ej lång:
Hans död är blott en övergång
Hem till det rätta livet.

J.O.Wallin

533
Den största lycka är utan ord
och stum den bittraste smärta.

534
Den största sorgen är utan ord

535
Det brister en sträng här nere,
där uppe den stämmes klar -

536
Det finns ej natt,
som ej morgon når.
Det finns ej död,
som ej till liv uppstår.

Z.Topelius

537
Det finns en port som öppnas tyst,
och stänges utan dån …

538
Det var vår lott att äga
och att mista se banden
knytas och banden brista

539
Din blick har slocknat … kär,
vi se dig aldrig i livet här.
Kvalen domnar från livets strid.
Slumra, o slumra i evig frid.

540
Din levnadsbana nått sitt slut.
Med tappert, frejdigt sinne
Du drog i kampen ut.
Välsignat är ditt minne.
541
Din rastlösa själ har funnit ro,
vila i evig frid.

542
Din själ var främling här på jorden,
nu har den nått sitt rätta hem.

543
Djupt i hjärtat kännes såren
läck dem Du, som allt förmår.
Torka bort den bittra tåren
livets Herre, Fader vår.

544
Du går ifrån oss
Men är ej borta.
I våra tankar
Du lever kvar.

545
Du levde för ditt land,
Du stred för dess frihet,
Du föll för dess ära.

546
Där är vägens mål, och där är vilans bo,
och ro är där visst
för all vår längtan.

E.V.Knape

47
En tröst i sorgen Gud oss ger,
Att den vi älskat ej lider med.

548
En våg har hunnit sin trygga strand och kastas ej mer kring haven…
549
Ensam du slöt ditt öga,
Ensam, vår kära skatt.
Ingen som smekte kinden,
Ingen som sade god natt.

550
Ett strävsamt liv har slocknat ut, en flitig hand har domnat.
Din långa arbetsdag är slut,
Ditt trötta huvud somnat.

551
”Evad vi leva eller dö, höra vi Herren till.”

552
Evige Gud. Hos dig är bäst
För sorgsna själar att vara.

J.Tegengren

553
Frid över ditt stoft,
sol över ditt minne.

554
Gud vet vilken börda var människa tål
och vet när han vila bereder.

555
Hav tack för den kärlek vi alla fått,
hav tack för ditt trofasta hjärta.

556
Hav tack för din smärta i stort och smått,
du gode kamrat, sov gott.

557
Heder över honom. Heder över krigarn
där han gömmes. Mannamod och mannaseder akte
att hans namn ej glömmes.

J.L.Runeberg

558
Hjälte blir blott den,
Som tillbaka aldrig ser,
Glömmande död som hotar
och liv som vänlig ler.

559
Hjärtat brustit i livets strid;
somna, somna i evig frid

560
Händer sänkta, ögon slutna,
livets sista krafter brutna

561
Här nere vi digna i sorger och strid,
där uppe blir oron förvandlad i frid.

M.Paavola

562
Härlig är jorden härlig är Guds himmel…

563
Icke död, fast livet flytt,
anden har blott boning bytt.

564
Jordens dimmor vikit för himmelens klarhet

565
Kom, o Jesus, bliv mig när,
Låt mig bliva där du är.

psalmboken 205

566
Liv skall ur döden växa och gro
svaghet blir styrka, ångest blir ro.

F.R.Havergal

567
Livet förgår likt kvällens fläkt.
Evig är vårens andedräkt.

568
Livets börda med saktmod du bar,
himmelens lön är den vila du har.

J.L.Runeberg

569
Lång var dagen,
tung var striden,
o, vad vilan dock är ljuv.

570
Lyckan är en jordisk storhet,
friden en himmelsk.

J.L.Runeberg

571
Lysen mig stjärnor himmelens ljus
lysen mig hem till min faders hus.

572
Men du, mitt land, skall bliva
stort, välsignat, långt
sedan denna arm i döden dignat.

Z.Topelius

573
Mer än leva fann jag var att älska,
Mer än älska är att dö som denne.

J.L.Runeberg

574
"minnet är lekande vågor
Stjärnan i sorgernas natt.."

575
Minnet är värmande lågor
Senhöstens gyllene skatt”

576
Minns det,
ni som i de trygga husen,
bryta lugnt ert bröd,
eder ro är köpt med priset
av tusen tappra hjärtans död.

577
Mitt hjärta kan ej glömma
Den jag djupast älska lärt.
Du skall sova ljuvt och drömma
om ett möte – dyrt och kärt.

578
Nu hjärtats frid ej störes
av världens oro mer,
ty du har funnit landet
där solen ej går ner.

579
Nu slut är smärtan du funnit frid

580
Nu tackar jag o Dig, min Gud
När aftonklockan bringat bud
att vilans stund är inne.

581
Nu vilar du i frid och ro uti din Faders famn.

582
När det som bäst varit haver,
Haver det möda och arbete varit.

583
När evighetens ljus går opp
Och skingrar för oss tidens dimma,
då ser vi målet för vårt hopp förklarat i vår frälsningstimma.

584
Och nu, vad är all lycka här emot det löftet:
”Var jag är, där skolen I ock vara”.

F.M.Franzen

585
Om vårt liv varit rikt på glädje,
må vi därför ej förringa dödens värde;
båda kommer ur samma Faders hand.

Michel angelo

586
Saknanden hjärtan
gömma ditt minne.

587
Sakta kom döden,
Den kom som en vän,
Den räckte dig handen,
Du fattade den.

588
Sakta sänkte sig natten ner
världens oro ej når dig mer.
Hjärtat brustit i livets strid slumra,
slumra i evig frid.

589
Sin fosterjord han trohet svor.
För den som för en brud,
en mor sitt allt han ville våga.
Med denna kärlek blev han stor.

J.L.Runeberg

590
Själen, som kämpat så oförskräckt,
skall vakna i ljusare världar.

591
Ske Guds vilja

592
Slumra (namn) i stilla frid
Från världens oro, sov i frid.

593
Slut är livets kamp och strid,
allt är frid.

594
Sov djupt i ro, sov ljuvt och gott.
Du är ej död, du sover blott.

595
Stilla må du vila,
Långt från hemmets strand,
Ofta skall vår tanke ila
Till din grav i fjärran land.

596
Stora sus i skogar hundramila,
vagga in i evighetens vila
Den, som frälst sitt land.

J.Hemmer

597
Så låt oss växa och lär oss bli
en dag våra bygders stöd.
Och lär oss att älska, också vi,
vårt land uti lust och nöd!

Z.Topelius

598
Så vila i frid, ty dagen är slut:
Det redbara hjärtat har somnat.

599
Säg ej med sorg att han är död.
Tänk med glädje att han levat.

600
Tiden var ej lång
Minnet djupt bevaras

601
Trött är min själ o Gud söv den
sen stilla på färden.

602
Trötta händer domnat
slut är hjärtats slag”.

603
Tårar falla ödmjukt sakta i de spår
du lämnat kvar.

604
Vad är livet annat än att förbida döden.

J.Gerhardt

605
Var finns hem, dit sorg ej hunnit,
Var finns den kind, där sorgens
tår ej runnit?

606
Vila nu stilla, sargade hjärta
Tröttat av världens oro och strid.

Sions sånger

607
Vägen sanningen och livet hos Herren Du fann

608
Väl den, som redligt det ädla velat
det rätta sökt och det milda tänkt

Z.Topelius

609
Yvs ej att vara ung och stark
Ty Gud ej räknar åren.
Den som han vill den kallar han
Till sig i ungdomsåren.

Sunds_logo_transparent.png

Sunds Trädgårdscenter

Sunds Trädgårdscenter

Trädgårdscentret öppet

 • Vardagar 09 - 19
 • Lördagar 09 - 16
 • Söndagar 12 - 16

Adress - Trädgårdscentret

Svedenvägen 66, Jakobstad

Sunds på kartan

Lastning av lösviktsprodukter

Lastning av lösviktsprodukter

 • Vardagar 9 - 18
 • Lördagar 9 - 15
 • Söndagar ingen lastning

Blomsterhandel

Blomsterhandel

Blomsterbeställningar!
( ej trädgård )

Blomsterbeställningar!
( ej trädgård )

Trädgårdsbutiken

Trädgårdsbutiken

Sunds Blommor

Sunds Blommor

Sunds Blommor

 • Vardagar 10 - 17
 • Lördagar 10-14
 • Söndagar Stängt

Skutnäsgatan 5, Jakobstad

Sunds på kartan

Sunds Blommor

Sunds Tjänster

Grönanläggning

Grönanläggning

Privata trädgårdar

Privata trädgårdar

© 2020 Sunds Trädgård Ab