Din köpkorg
Din köpkorg är tom

Barrväxter

Växtplats

Soliga lägen: Enar, Cypresser, Ceder, Microbiota, Idegran, Tuja, Granar, Tallar.
Halvskuggiga lägen: Enar, Cypresser, Ceder, Microbiota, Idegran, Tuja, Hemlockgran.
Skuggiga lägen: Idegran (ej gulbarriga), Tuja (ej gulbarriga), Hemlockgran.

Plantering

Barrväxter trivs i lätt mullrik jord. Minsta jorddjup är 30 cm. Ju större växt desto djupare jord. 50 cm räcker för de största. Sandig och lerig förbättras med näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller plantjord. Torr torv fuktas väl före iblandning.

Tag stor hänsyn till växternas slutliga höjd och bredd när du platerar.
Sänk ner hela kruk- eller nätklumpen i en hink vatten och låt den stå i ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen. Sätt ner plantan i planteringsgropen så att övre delen av jordklumpen kommer 3-5 cm under jordytan. Eventuellt nät runt klumpen klipps upp och viks ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rejält. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Vattning och gödsling

Vid torrt väder vattna en gång i veckan med en rejäl rotblöta, ca 20 liter per planta. Om hösten blir torr, vattna innan det fryser till.
Var sparsam med gödsel till barrväxter, ge en gödselgiva tidigt på våren. Använd specialgödsel eller kogödsel. Gödsla aldrig vid plantering utan tidigast 2 - 3 veckor efter.

Täckning och marktäckning

På utsatta platser kan vissa sorter brännas av solen på eftervintern. Täck gärna med skuggväv eller granris från februari tills tjälen gått ur.
Marktäckning under vintern med löv eller täckbark är bra, speciellt under snöfattiga vintrar då marken annars fryser så hårt att växterna får problem med sin vattenförsörjning. Det finns många utmärkta marktäckare bland barrväxterna: Krypenar, Microbiota, krypidegran och dvärgtall (tallen måste toppas varje år för att bli riktigt tät).

Dela