I samband med beställningen ska kunden uppge åtminstone e-postadress, namn och telefonnummer för att Sunds ska kunna fullfölja beställningen, samt lämna sitt samtycke om att Sunds inför personuppgifterna i sitt kundregister. Kunden ansvarar för att både de egna uppgifterna och leveransuppgifterna är korrekta.

Man måste inte vara registrerad kund i webbutiken för att göra köp, utan beställningen går att genomföra utan inloggning.

Personuppgifterna överlåts ej till tredje part. Om du har frågor angående sparade personuppgifter, vänd dig till Barbro Snellman på Sunds, 050 388 9592.

Vill du radera dina uppgifter?

Du som har registrerat dig som kund i vår webbutik kan begära att få dina personuppgifter raderade ur vårt kundregister. Här finns närmare instruktioner:

Radera min registrering