Din köpkorg
Din köpkorg är tom

Maka, Make, trolovad

625
Allt i livet för mig du var,
Älskat minne du lämnat kvar.

626
Avskedets stund för alltid har kommit
solen har sänkt sina strålar i frid.
Ro från all möda och plåga du funnit,
farväl, käre (namn), slumra i frid.

627
Din arbetsdag är till ända,
och rågat är livets mått.
Du lagt dig till stilla vila,
sov, älskade (namn), sov gott.

628
Djupt ditt minne har du ristat
kärleksfullt i våra hjärtan.
Mycket vi med dig har mistat,
Tung är saknaden och smärtan.
629
I moln går solen, en flyktig gäst
är glädjen: vi snart mista.
Och band, som hjärta vid hjärta fäst, likt spindelvävstrådar brista.

J.Tegengren

630
Kär han var mig, mot mitt hjärta sluten
dyrbar men än annat allt i världen.

J.L.Runeberg

631
Nu är åsen i min (vår) stuga bruten

J.L.Runeberg

632
Slumra nu i ro, du trötte,
vila ljuvt i gravens mull,
du, som dina krafter nötte
ständigt blott för andras skull

633
Tack för din kärlek,
tack för vår lycka.

634
Tack för vad du givit,
tack för vad du var.
Tack för ljusa minnet
som du lämnat kvar.

635
Vem tänker sig själv livet i ensamhet
då allting i kärlek ler.
Vem tänker på gravarnas dysterhet
då allting i solen ter.

Dela